Fotoeklektor

Slúži na separáciu hmyzu napr. z presevu, využíva vlastnosť hmyzu ísť za svetlom. Skladá sa z priesvitného monofilového vreca, ktoré je nasadené na skladací trojuholníkový rám s tmavým vrecom s výstužou.


Kat. č Popis hmotnosť cena v EUR
4.100 Priesvitné monofilové vrece, rám, čierne vrece s výstužou 350 g 35,00
4.101 Náhradné monofilové vrece - 11,44