HMYZ A LEGISLATÍVA

Uvádzame zoznam chránených druhov hmyzu zo Zbierky zákonov SR, čiastka 41. Príloha č. 4 k Vyhláške č. 93/1999 Z.z. v nadväznosti na článok Glváča, Majzlana a Dúhu "Legislatíva verzus entomológia" z č.1/2001. Zoznam, stupeň ohrozenia a spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených živočíchov (vybraný hmyz). Druhy zaradené do príloh Washingtonského (W), Bonnského (B) a Bernského (R) dohovoru sú označené polotučne.

Stupeň ohrozenia Vedecké meno Slovenské meno Dohovor Sk/jedinec
  Ephemeroptera - podenky      
c Ametropus fragilis podenka   5 000,-
a Arthroplea congener podenka pálková   2 000,-
b Baetis gracilis podenka krehká   3 000,-
b Behingia ulmeri podenka   3 000,-
a Brachucercus harrisella podenka   2 000,-
b Ecdyonurus insignis podenka   3 000,-
c Ephemera glaucops podenka   5 000,-
a Ephemera lineata podenka   3 000,-
b Ephoron virgo podenka nížinná   3 000,-
b Heptagenia coerulans podenka   3 000,-
c Choroterpes picteti podenka   5 000,-
c Isonychia ignota podenka   5 000,-
a Metreletus balcanicus podenka   2 000,-
c Oligoneurisca borysthenica podenka   5 000,-
b Oligoneriella polonica podenka   3 000,-
b Palingenia fuliginosa podenka   3 000,-
c Palingenia longicauda podenka veľká   5 000,-
a Raptobaetopus tennulus podenka   2 000,-
  Odonata - vážky      
c Aeschna coerulea šidlo belasé   5 000,-
b Aeschna isoscelet šidlo   3 000,-
c Aeschna subarctica elisabethae šidlo   5 000,-
a Anax imperator šidlo obrovské   2 000,-
b Anax parthenope šidlo tmavé   1 000,-
b Brachytron pratense šidlo lúčne   3 000,-
c Coenagrion hastulatum šidielko   5 000,-
c Coenagrion scitulum šidielko   3 000,-
c Coenagrion mercuriale šidielko R 2 000,-
b Cordulegaster (rod) pásikavec   5 000,-
a Epitheca bimaculata vážka   2 000,-
c Gomphus simillimus klinovka   5 000,-
c Ladona (Libellula) fulva vážka   5 000,-
c Leucorrhinia (rod) vážka   5 000,-
b Onychogomphus forcipatus klinovka čiernonohá   3 000,-
c Ophiogomphus cecilia klinovka hadia   5 000,-
b Ortherum coerulescens vážka modrá   3 000,-
c Somatochlora (rod) ligotavka   5 000,-
b Stylurus flavipes klinovka žltonohá R 3 000,-
a Sympecma fusca šidlovka hnedá   4 000,-
a Sympetrum pedemontanum vážka pásavá   2 000,-
  Plecoptera - pošvatky      
a Amphinemura borealis pošvatka   2 000,-
c Brachyptera braueri pošvatka   5 000,-
b Brachyptera monilicornis pošvatka   3 000,-
c Capnopsis schilleri pošvatka   5 000,-
c Isogenus nubecula pošvatka   5 000,-
c Isoperla obscura pošvatka tmavá   5 000,-
b Isoptena serricornis pošvatka   5 000,-
c Marathamea vitripennis pošvatka   3 000,-
b Perla bipunctata pošvatka   3 000,-
b Rhabdiopteryx navicula pošvatka   3 000,-
b Taeniopterix schoenemundi pošvatka dvojbodková   3 000,-
c Xantoperla apicalis pošvatka   3 000,-
  Dermaptera - ucholaky      
a Labidura riparia ucholak veľký   2 000,-
a Anechura bipunctata ucholak dvojbodkový   2 000,-
  Mantodea - modlivky      
b Mantis religiosa modlivka zelená   3 000,-
  Caelifera a Ensifera - koníky a kobylky      
c Acrida ungarica koník stepný   5 000,-
c Acrotylus insubricus koník insubrijský   5 000,-
c Arcyptera fusca koník pestrý   5 000,-
a Calliptamus barbarus koník barbarský   2 000,-
b Celes variabilis koník rôznofarebný   5 000,-
a Ephippiger ephippiger sedlovka bronzová   2 000,-
c Homorocoryphus nitidulus kobylka šúrová   10 000,-
a Mecostethus grossus koník žltopásy   2 000,-
b Oedalus decorus koník čiernopásy   5 000,-
c Pararcyptera microptera koník krátkokrídly   5 000,-
c Pholidoptera frivaldskyi kobylka Frivaldského   5 000,-
c Poecilimon fussi kobylka Fussiho   5 000,-
c Saga pedo sága stepná R 15 000,-
a Xya pfaendleri pasvrček Pfändlerov   2 000,-
  Auchenorrhyncha - cikády      
c Cicada orni cikáda jaseňová   5 000,-
b Dictyophara pannonica ostročielka stepná   3 000,-
b Dorycephalus baeri cikádka   3 000,-
c Pagiphora annulata     5 000,-
c Tibicen plebejus cikáda   5 000,-
c Tibicina haematodes cikáda viničná   5 000,-
  Planipennia - sieťokrídlovce      
c Dendroleon pantherinus mravcolev stromový   5 000,-
c Libelloides macaronius askalafus škvrnitokrídly   5 000,-
b Mantispa styriaca pamodlivka dlhokrká   3 000,-
  Hymenoptera - blanokrídlovce      
a Anthidium montanum vlnárka horská   2 000,-
a Anthocopa mocsaryi čalúnnica Mocsáriho   2 000,-
c Batozonellus lacerticida hrabavka jaštericovitá   5 000,-
a Bombus spp. (sensu lato) čmeľ   2 000,-
a Cystomutilla ruficeps pamravec červený   2 000,-
  rod Formica - mravenisko, mravec      
a podrod Coptoformica ssp.     2 000,-
a podrod Formica ssp. - mravenisko      
  priemer do 1 m     2 000,-
  priemer do 2 m     6 000,-
  priemer do 3 m     12 000,-
  priemer do 4 m     18 000,-
  priemer do 5 m     30 000,-
a podrod Raptiformica ssp. (mravenisko)     2 000,-
a podrod Serviformica ssp.     2 000,-
c Lara anathema kutavka žltočierna   5 000,-
a Liometopum microcephalum     2 000,-
c Rodinoceraca reitteri piliarka   5 000,-
c Scolia flavifrons Žihadlovka obrovská   5 000,-
b Spinolia dallatorreana drevár   3 000,-
a Xylocopa spp. drevár   2 000,-
  Trichoptera - potočníky      
b Acrophylax vernalis potočník alpínsky   3 000,-
b Agrypnia obsoleta potočník   3 000,-
b Agrypnia varia potočník   3 000,-
a Allogamus starmachi     2 000,-
a Apatania carpatica     2 000,-
b Beraeamyia hrabei     3 000,-
c Ceraclea riparia     5 000,-
b Grammotaulis nitidus potočník   3 000,-
a Chaetopteryx subradiata     2 000,-
c Chimarra marginata potočník   5 000,-
a Limnephilus algosus potočník   2 000,-
b Oecetis notata potočník   3 000,-
c Oecetis tripunctata potočník   5 000,-
b Polycentropus excisus     3 000,-
b Polycentropus schmidi     3 000,-
c Setodes viridis potočník   5 000,-
  Coleoptera - chrobáky      
b Acimerus schäfferi fuzáč Schäfferov   3 000,-
c Agnathus decoratus     5 000,-
b Allonyx quadrimaculatus pestroš štvorškvrnný   3 000,-
b Alosimus syriacus pľuzgiernik   3 000,-
c Ampedus quadrisignatus kováčik štvorškvrnný   5 000,-
c Ampedus ruficeps kováčik   5 000,-
b Anthaxia candens krasoň čerešňový   3 000,-
a Anthaxia hungarica krasoň južný   2 000,-
b Apalus (rod) pľuzgiernik   3 000,-
b Aporthopleura sanguinicolis pestroš   3 000,-
c Bius thoracicus potemník   5 000,-
c Bolbelasmus unicornis     5 000,-
c Boros schneideri     5 000,-
c Brachygonus megerlei kováčik   5 000,-
c Brachyta interrogationis fuzáč   3 000,-
b Calosoma auropunctatum húseničiar zlatistý   3 000,-
b Calosoma sycophanta húseničiar pižmový   3 000,-
c Capnodis tenebrionis krasoň   5 000,-
a Carabus arcensis bystruška   2 000,-
a Carabus auronitens bystruška zlatá   2 000,-
a Carabus cancellatus bystruška medená   2 000,-
c Carabus clatratus bystruška močiarna   5 000,-
a Carabus fabricii bystruška Fabriciova   2 000,-
c Carabus hungaricus bystruška južná   5 000,-
a Carabus irregularis bystruška   2 000,-
c Carabus menetriesi bystruška Menétriesova   5 000,-
b Carabus montivagus bystruška   3 000,-
b Carabus nitens bystruška   3 000,-
a Carabus obsoletus bystruška lesklá   2 000,-
a Carabus problematicus bystruška   2 000,-
a Carabus scabriusculus bystruška   2 000,-
a Carabus variolosus bystruška potočná   2 000,-
a Cerambyx cerdo fuzáč veľký R 2 000,-
b Cerambix miles fuzáč   3 000,-
b Cerocoma (rod) pľuzgiernik   3 000,-
b Cetonischema aeruginosa zlatoň ligotavý   3 000,-
b Cornumutila quadrivittata fuzáč štvorpásy   3 000,-
a Cucujus cinnaberinus plocháč červený R 2 000,-
b Deltomerus tatricus utekáčik   3 000,-
c Dicerca aenea krasoň lesklý   5 000,-
c Dicerca alni krasoň jelšový   5 000,-
c Dicerca furcata krasoň brezový   5 000,-
b Dicerca moesta krasoň   3 000,-
b Dircaea australis     3 000,-
b Ditylus laevis     3 000,-
a Duvalius (rod) behúnik   2 000,-
a Dytiscus latissimus potápnik široký R 2 000,-
b Elater ferrugineus kováčik hrdzavý   3 000,-
a Emus hirtus drobčík hrdzavý   2 000,-
b Epicauta erythrocephala pľuzgiernik   3 000,-
b Epicauta rufidorsum pľuzgiernik   3 000,-
b Ergates faber fuzáč zavalitý   3 000,-
b Eurythyea quercus krasoň dubový   3 000,-
b Eurythyrea austriaca krasoň jedľový   3 000,-
b Euzonitis (rod) pľuzgiernik   3 000,-
b Evodinus borealis fuzáč   5 000,-
c Hydrophilus aterrimus vodomil   5 000,-
b Hydrophilus piceus vodomil čierny   3 000,-
b Lacon (rod okrem L. punctatus) kováčik   3 000,-
c Laena reitteri potemník   5 000,-
b Laena viennensis potemník   3 000,-
c Leptura (Strangalia) thoracica fuzáč červenoštíty   5 000,-
b Lethrus apterus viničiar čierny   3 000,-
c Limoniscus violaceus kováčik fialový   5 000,-
a Lucanus cervus roháč veľký R 2 000,-
b Megopis scabricornis fuzáč drsnotykadlový   3 000,-
a Melandrya barbata     2 000,-
a Meloe autumnalis májka   2 000,-
b Meloe brevicollis májka   3 000,-
c Meloe cicatricosus májka   5 000,-
b Meloe decorcus májka   3 000,-
c Meloe hungarus májka   5 000,-
a Meloe proscarabeus májka   6 000,-
c Meloe rufiventris májka   6 000,-
a Meloe rugosus májka kožovitá   2 000,-
b Meloe scabriusculus májka   3 000,-
c Meloe tuccicus májka   5 000,-
b Meloe uralensis májka   3 000,-
c Meloe variegatus májka dúhová   5 000,-
a Meloe iolaceus májka fialová   2 000,-
c Menephilus cylindricus potemník   5 000,-
b Mylabris (rod) pľuzgiernik   3 000,-
b Necydalis major fuzáč   3 000,-
c Necydalis ulmi fuzáč   5 000,-
c Nemosoma caucasicum ploskáň   5 000,-
b Oenas crassicornis pľuzgiernik   3 000,-
a Oryctes nasicornis nosorožtek   2 000,-
b Osmoderma eremita pižmovec hnedý R 3 000,-
a Pachyta lamed fuzáč žltočierny   2 000,-
c Phryganophilus ruficollis     5 000,-
b Phytoecia argus fuzáč   3 000,-
b Phytoecia hirsutula fuzáč   3 000,-
b Phytoecia scutellata fuzáč   3 000,-
a Poecilonota dives krasoň   3 000,-
b Poecilonota mirifica krasoň   3 000,-
a Poecilonota rutilans krasoň lipový   2 000,-
c Psudogaurotina excellens fuzáč karpatský   5 000,-
b Purpuricenus budensis fuzáč   3 000,-
b Purpuricenus kaehleri fuzáč   3 000,-
c Pytho abieticola     5 000,-
b Pytho depressus     3 000,-
b Rhopalopus ungaricus fuzáč javorový   3 000,-
c Rhysodes germari     5 000,-
a Rosalia alpina fuzáč alpský R 3 000,-
c Selatostomus rugosus kováčik   5 000,-
c Semanotus russicus fuzáč borievkový   5 000,-
a Sisyphus schäfferi lajniak skarabeusovitý   2 000,-
c Sitaris muralis     5 000,-
c Sphaenoptera antiqua krasoň   5 000,-
c Tragosoma depsarium fuzáč   5 000,-
b Trichoferus pallidus fuzáč   3 000,-
b Zonitis nana     3 000,-
  Lepidoptera - motýle      
b Agrodiaetus admetus modráčik tmavohnedý   3 000,-
b Agrodiaetus damon modráčik vičencový   3 000,-
c Ammobiota hebe spriadač mliečnikový   5 000,-
a Argyroneme laodice perlovec východný   2 000,-
c Boloria aquilonaris perlovec mokraďový   5 000,-
b Boloria pales perlovec severský   3 000,-
c Brenthis hecate perlovec dvojradový   5 000,-
b Carcharodus (rod) súmračník   3 000,-
c Coenonympha hero očkáň hnedý R 5 000,-
a Coenonympha tullia očkáň striebrooký   2 000,-
c Colias myrmidone žltáčik zanoväťový   5 000,-
c Colias palaeno žltáčik čučoriedkový   5 000,-
b Dasypolia templi mora boľševníková   3 000,-
a Endromis versicolora strakáč brezový   2 000,-
a Erebia epiphron očkáň horský   2 000,-
c Erebia gorge očkáň   5 000,-
a Erebia manto očkáň škvrnitý   2 000,-
a Erebia pandrose očkáň vysokohorský   2 000,-
c Erebia pharte očkáň   5 000,-
a Erebia pronoe očkáň fatranský   2 000,-
a Eriogaster catax priadkovec trnkový R 2 000,-
c Eumenis semele očkáň metlicový   5 000,-
c Eurodryas aurinia hnedáčik chrastavcový R 5 000,-
a Everes alcetas modráčik   2 000,-
b Heteropterus morpheus súmračník čiernohnedý   3 000,-
c Hipparchia alcyone očkáň bielopásový   5 000,-
c Hipparchia statilinus očkáň piesočný   5 000,-
a Hyles (Celerio) euphorbiae lišaj mliečnikový   2 000,-
b Hyles (Celerio) gallii lišaj lipkavcový   3 000,-
c Hypodryas maturna hnedáčik osikový R 5 000,-
c Chazara briseis očkáň skalný   5 000,-
b Iolana iolas modráčik mechúrnikovitý   3 000,-
a Lemonia dumi papriadkovec jastrabníkový   2 000,-
a Limenitis populi bielopásovec topoľový   2 000,-
a Limenitis reducta bielopásovec jednoradový   2 000,-
a Lopinga achine očkáň mätonohový   2 000,-
b Lycaena alciphron ohniváčik modrolesklý   3 000,-
a Lycaena dispar ohniváčik veľký R 2 000,-
a Lycaena thersamon ohniváčik prútnatcový   2 000,-
a Maculinea alcon modráčik horcový   2 000,-
b Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný R 3 000,-
c Maculinea nausithous modráčik bahenný R 5 000,-
c Maculinea teleius modráčik očkovaný R 5 000,-
a Marumba quercus lišaj dubový   2 000,-
a Mellicta britomartis hnedáčik podunajský   2 000,-
a Neptis rivularis bielopásovec tavoľníkový   2 000,-
c Neptis sappho bielopásovec hrachorový   5 000,-
c Parnassius apollo jasoň červenooký W, R 6 000,-
a Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový R 2 000,-
a Pericallia matronula spriadač čremchový   2 000,-
c Plebicula amanda modráčik ušľachtilý   5 000,-
a Polyommatus eroides modráčik   2 000,-
b Proserpinus proserpina lišaj pupalkový R 3 000,-
a Rhyparia purpurata spriadač egrešový   2 000,-
b Saturnia pyri okáň hruškový   3 000,-
b Saturnia spini okáň trnkový   3 000,-
b Thymelicus acteon súmračník žltošvrnný   3 000,-
c Vacciniina optilete modráčik striebroškvrnný   5 000,-
a Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový R 2 000,-

Literatúra Zbierka zákonov SR, 1999: Čiastka 41, MS SR: 638-1040